701 Whaley - SCNaturePhotos

Lotus Reflection
© Sparkle Clark

lotus